Прикупљање и транспорт неопасног отпада

Управљање отпадом представља ђелатност од општег интереса и подразумијева спровођење прописаних мјера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања...

Одржавање хигијене и јавног зеленила – Унутрашња организациона јединица хигијене обавља послове везане за чишћење и прање улица, тротоара, тргова и других јавних површина...

Контролу паркинга врши контролор и ако нема истакнуте паркинг карте врши унос у терминал провјеравајући да ли је плаћен СМС. Ако је утврђено да корисник није платио паркинг другом контролом...

Прихватилиште за напуштене псе – пружа одговарајућу заштиту за све псе прихватилишта и сви пси се дају на усвајање пролазећи осим ветеринарског прегледа и вакцинације, тест провјере карактера...

Насипање и одржавање локалних и некатегорисаних путева – У току 2018. године основана је Служба за насипање и одржавање локалних и некатегорисаних путева. Служба у континуитету...

Одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације – КП “Градска чистоћа” а.д. врши уградњу и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на градским улицама и локалним путевима на...

Насипање и одржавање локалних и некатегорисаних путева – У току 2018. године основана је Служба за насипање и одржавање локалних и некатегорисаних путева. Служба у континуитету врши...