Насипање и одржавање локалних и некатегорисаних путева

Насипање и одржавање локалних и некатегорисаних путева

Насипање и одржавање локалних и некатегорисаних путева –  У току 2018. године основана је Служба за насипање и одржавање локалних и некатегорисаних путева. Служба у континуитету врши профилисање макадамских коловоза на цијелом подручју града Градиска. Материјали које користимо за одржавање путева: шљунак, сипина, јаловина, ситни пијесак итд.
Одржавање путног појаса (малчирање) врши се специјалом радном машином у току сезоне.

Насипање и одржавање локалних и некатегорисаних путева
ПРЕГЛЕДАЈТЕ НАШЕ

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ