Kitchen furniture for you

Прикупљање и транспорт неопасног отпада

Одржавање хигијене и јавног зеленила – Унутрашња организациона јединица хигијене обавља послове везане за чишћење и прање улица, тротоара, тргова и других јавних површина. Унутрашња организацона јединица одржавање јавног зеленила обавља послове везане за одржавање постојећих зелених јавних површина (кошење,садња сезонског цвијећа, тупирање дрвећа, фарбање клупа), планирање и реализовање уређења нових јавних зелених површина.

Прикупљање и транспорт неопасног отпада
ПРЕГЛЕДАЈТЕ НАШЕ

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ