Kitchen furniture for you

Прикупљање и транспорт неопасног отпада

Одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације – КП “Градска чистоћа” а.д. врши уградњу и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на градским улицама и локалним путевима на подручју града Градишка.


Уграђују се нови саобраћајни знакови, врши замјена оштећених знакова са припадајућим монтажним прибором.

Обнављање хоризонталне саобраћајне сигнализације врши се сваке године, те обиљежавање на новоасфалтираним саобраћајницама.

Обиљежавају се пјешачки прелази, уздужне и попречне линије, паркинг мјеста, мјеста за инвалиде, такси стајалишта итд.

Прикупљање и транспорт неопасног отпада
ПРЕГЛЕДАЈТЕ НАШЕ

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ