Одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације

Одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације

Одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације – КП “Градска чистоћа” а.д. врши уградњу и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на градским улицама и локалним путевима на подручју града Градишка.


Уграђују се нови саобраћајни знакови, врши замјена оштећених знакова са припадајућим монтажним прибором.

Обнављање хоризонталне саобраћајне сигнализације врши се сваке године, те обиљежавање на новоасфалтираним саобраћајницама.

Обиљежавају се пјешачки прелази, уздужне и попречне линије, паркинг мјеста, мјеста за инвалиде, такси стајалишта итд.

Одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације
ПРЕГЛЕДАЈТЕ НАШЕ

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ