• Мој град, чист град!

    КП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" АД ГРАДИШКА

  • КП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" АД ГРАДИШКА

    Свакодневно одржавамо зелене површине Градишке

О НАМА

КП ГРАДСКА ЧИСТОЋА а.д. градишка

Комунално предузеће „Градска чистоћа“ а.д. Градишка настало је 23.04.2003. године. Предузеће обавља дјелатности које су од посебног друштвеног интереса, а које се односе на прикупљање и одвоз отпада са подручја града, одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина, саобраћајница, управљање јавним паркиралиштима, као и послове које се односе на насипање и одржавање локалних и некатегорисаних путева.

0

Запослених

0

Корисника услуга

0

Год. пословања

0

Пројеката

Ту смо за сва Ваша питања!

Контактирајте нас

УСЛУГЕ

УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖАМО

Предузеће дјелује као јединствена цјелина, а обавезе Предузећа које проистичу из регистроване дјелатности су сљедеће:

Одржавање хигијене и јавног зеленила

Унутрашња организациона јединица хигијене обавља послове везане за чишћење и прање улица, тротоара, тргова и других јавних површина.

Прикупљање и транспорт неопасног отпада

Основна дјелатност Комуналног предузећа „Градска чистоћа“ а.д. Градишка је прикупљање неопасног отпада (шифра 38.11).

Наплата паркинга и комуналне таксе за теретна возила

Контролу паркинга и комуналне таксе за теретна возила врши контролор, уз претходно дефинисана правила и процедуре наплате, са предвиђеним локацијама.

Насипање и одржавање локалних и некатегорисаних путева

Материјали које користимо за одржавање путева: шљунак, сипина, јаловина, ситни пијесак итд. Одржавање путног појаса врши се у току сезоне.

Одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације

Вршимо уградњу и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на градским улицама и локалним путевима на подручју града Градишка.

Зимска служба

Врши одржавање и чишћење снијега на саобраћајницама и другим јавним површина у граду Градишка и руралним подручјима у зимским условима.
КП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" ГРАДИШКА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Одлуке за јавне набавке

Управа и Наџорни одбор одговорни су за поштовање поступака јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама БиХ и другим прописима.

2. План јавних набавки

У сектору за опште, правне и кадровске послове, организовано је вршење послова јавних набавки гдје се проводе поступци јавних набавки за потребе КП“Градска чистоћа“а.д. Градишка.

3. Објаве

Све новости и објаве везане за јавне набавке КП "Градска чистоћа" а.д. Градишка, можете пратити у реалном времену путем наше Веб странице.

ЗАНИМЉИВОСТИ

НАШЕ АКТИВНОСТИ

КП "Градска Чистоћа" ове године планира бројне активности

БЛОГ

НАЈНОВИЈЕ ВИЈЕСТИ

Погледајте наше најновније вијести, обавјештења, активности и занимљивости.