Kitchen furniture for you

Прикупљање и транспорт неопасног отпада

Врши одржавање и чишћење снијега на саобраћајницама и другим јавним површинама у граду Градишка и руралним подручјима у зимским условима. Механизација коју користимо су различите мултифинкционалне машине и савремени посипачи.

Прикупљање и транспорт неопасног отпада
ПРЕГЛЕДАЈТЕ НАШЕ

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ