Posjeta sajmu lala u Istanbulu je trajala od 07.04.2022 – 10.04.2022. godine.

Posjetioci sajma:

Vršilac dužnosti direktora Renata Obradović Popović,

Šef službe održavanja javne higijene i zelenila Nevena Kalajdžić.

Na sajmu smo se upoznali sa više različitih tipova hortikulturnog uređenja:

Obilaskom pomenutih destinacija, upoznavanjem sa novim hortikulturnim, a i kulturnim razvojem, pored upoznavanja novog biljnog i drvenastog sortimenta, te održavanja istih, nadamo se da ćemo primeniti dio prilikom hortikulturnog uređenja kod nas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *