Posjeta sajmu lala u Istanbulu

Posjeta sajmu lala u Istanbulu je trajala od 07.04.2022 – 10.04.2022. godine.

Posjetioci sajma:

Vršilac dužnosti direktora Renata Obradović Popović,

Šef službe održavanja javne higijene i zelenila Nevena Kalajdžić.

Na sajmu smo se upoznali sa više različitih tipova hortikulturnog uređenja:

  • Smijena biljnih cvijetnica kroz godišnja doba – trenutne cvijetnice koje smo zatekli su maćuhice (koje ispunjavaju sve parkovske površine do cvijetanja lala), kad dolazi do smijene kultura i cvijetanja lala. Lale su formirane sadnjom u cvijetne gredice i formirane da sačinjavaju različite oblike. Sadnju vrše u kasnu jesen jer im pogoduje klimatskim uslovima i dobiju rano cvijetanje, a upoznati smo sa nekoliko vrsta koje se koriste (koriste lukovice sa jednom cvijetajućom granom), a vrsta ima 100 svaka ima po još toliko varijateta. Nakon tulipana cvijetaju ruže koje u ovom periodu su tek krenule sa listanjem.
  • Uređenje parkova sa trajnicama i različitim drvenastim vrstama, kao i zaštita starih stabala od propadanja:
  • Uređenje trgova sa fontanama i hranilištima za ptice:
  • Hortikulturno uređenje saobraćajnica sa podzemnim sistemom za navodnjavanje:
  • Posjeta tematskom parku „Miniaturk“ (u parku se nalaze minijturne građevine od istorijskog značaja):

Obilaskom pomenutih destinacija, upoznavanjem sa novim hortikulturnim, a i kulturnim razvojem, pored upoznavanja novog biljnog i drvenastog sortimenta, te održavanja istih, nadamo se da ćemo primeniti dio prilikom hortikulturnog uređenja kod nas.

Детаљи пројекта

Назив пројекта
Локација
Датум почетка:
Статус: