Posjeta sajmu lala u Istanbulu

Posjeta sajmu lala u Istanbulu je trajala od 07.04.2022 – 10.04.2022. godine. Posjetioci sajma: Vršilac dužnosti direktora Renata Obradović Popović, Šef službe održavanja javne higijene i zelenila Nevena Kalajdžić. Na sajmu smo se upoznali sa više različitih tipova hortikulturnog uređenja: Smijena biljnih cvijetnica kroz godišnja doba – trenutne cvijetnice koje smo zatekli su maćuhice (koje […]